รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเมินโครงการ 5ส
             คณะกรรมการออกประเมินโครงการ 5ส ของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ประทีป-ภาพ/เกรียงศักดิ์-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-11-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 3 / 15
 101.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2559]
 102.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2559]
 103.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2559]
 104.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2559]
 105. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2559]
 106.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2559]
 107.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2559]
 108.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2559]
 109.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2559]
 110.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2559]
 111.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2559]
 112.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2559]
 113.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2559]
 114.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2559]
 115.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2559]
 116.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2559]
 117.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2559]
 118.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2559]
 119.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2559]
 120.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2559]
 121.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2559]
 122.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2559]
 123.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2559]
 124.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2559]
 125.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2559]
 126.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2559]
 127.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2559]
 128.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2559]
 129.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2559]
 130.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2559]
 131.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2559]
 132.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2559]
 133.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2559]
 134.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2559]
 135.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2559]
 136.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2559]
 137.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2559]
 138. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2559]
 139.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2559]
 140.วันสุนทรภู่[29/06/2559]
 141.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2559]
 142.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2559]
 143.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2559]
 144.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2559]
 145.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2559]
 146.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2559]
 147.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2559]
 148.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2559]
 149.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2559]
 150.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2559]


หน้าแรก