รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลยะลาถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนำพิธี พร้อมคณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 9 นาที

เกียงศักดิ์ - ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2559]
 652.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2559]
 653.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2559]
 654.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2559]
 655.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2559]
 656.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2559]
 657.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2559]
 658.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2559]
 659.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2559]
 660.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2559]
 661.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2559]
 662.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2559]
 663.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2559]
 664.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2559]
 665.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2559]
 666.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2559]
 667.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2559]
 668.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2559]
 669.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2559]
 670.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2559]
 671.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2559]
 672.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2559]
 673.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2559]
 674.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2559]
 675.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2559]
 676.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2559]
 677.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2559]
 678.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2559]
 679.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2559]
 680.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2559]
 681.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2559]
 682.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2559]
 683.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2559]
 684.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2559]
 685.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2559]
 686.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2559]
 687.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2559]
 688.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2559]
 689.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2559]
 690.อบรมยาเสพติด[06/09/2559]
 691.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 692.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2559]
 693.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2559]
 694.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 695.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2559]
 696.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2559]
 697.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2559]
 698.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2559]
 699.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2559]
 700.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2559]


หน้าแรก