รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
            17 กุมภาพันธ์ 2560 
        คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ น้ำพุร้อน อำเภอเขาชัยสน เขตปลอดแหล่งห้ามล่าสัตว์สงวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่แหล่งห้ามล่าสัตว์สงวนที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยาย เพิ่มความรู้ แก่นักเรียนเป็นอย่างดี


                     นางละมัย   พละพึง   :::   ข่าว
                     นางประทีป  ดาวกระจาย   :::   ภาพ
                                                       นางสาวมูนา   ยาชะรัด  :::    ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-02-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 452.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 453.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]
 454.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2560]
 455.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2560]
 456.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2560]
 457.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2560]
 458.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2560]
 459.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2560]
 460.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2560]
 461.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2560]
 462.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2560]
 463.กิจกรรมวันครู[17/01/2560]
 464."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 465.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 466.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 467.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 468.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 469.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 470.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 471.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 472.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 473.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 474.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 475.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 476.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 477.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 478.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 479.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 480.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 481.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 482.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 483.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 484.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 485.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 486.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 487.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 488.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 489.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 490.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 491.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 492.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 493.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 494.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 495.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 496.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 497.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 498.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 499.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 500.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]


หน้าแรก