รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
            17 กุมภาพันธ์ 2560 
        คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ น้ำพุร้อน อำเภอเขาชัยสน เขตปลอดแหล่งห้ามล่าสัตว์สงวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่แหล่งห้ามล่าสัตว์สงวนที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยาย เพิ่มความรู้ แก่นักเรียนเป็นอย่างดี


                     นางละมัย   พละพึง   :::   ข่าว
                     นางประทีป  ดาวกระจาย   :::   ภาพ
                                                       นางสาวมูนา   ยาชะรัด  :::    ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-02-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2560]
 652.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2560]
 653.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2560]
 654.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2560]
 655.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2560]
 656.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2560]
 657.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2560]
 658.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2560]
 659.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2560]
 660.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2560]
 661.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2560]
 662.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2560]
 663.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2560]
 664.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2560]
 665.อบรมยาเสพติด[06/09/2560]
 666.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 667.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2560]
 668.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2560]
 669.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 670.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2560]
 671.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2560]
 672.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2560]
 673.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2560]
 674.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2560]
 675.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2560]
 676.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2560]
 677.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2560]
 678.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2560]
 679.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2560]
 680.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2560]
 681.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2560]
 682.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2560]
 683.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2560]
 684.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2560]
 685.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2560]
 686.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2560]
 687.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2560]
 688.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2560]
 689.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2560]
 690.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2560]
 691.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2560]
 692.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2560]
 693.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2560]
 694.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2560]
 695.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2560]
 696.แสดงมายากล[13/06/2560]
 697.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 698.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 699.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 700.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]


หน้าแรก