รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จิบน้ำชายามบ่าย
           3 มีนาคม 2560
       ประธานศูนย์เครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบปะจิบน้ำชายามบ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เพื่อพบปะและปรึกษาหารือ หัวข้อราชการ โดยกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์เป็นเจ้าภาพในการพบปะครั้งนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2560]
 652.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2560]
 653.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2560]
 654.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2560]
 655.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2560]
 656.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2560]
 657.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2560]
 658.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2560]
 659.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2560]
 660.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2560]
 661.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2560]
 662.อบรมยาเสพติด[06/09/2560]
 663.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 664.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2560]
 665.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2560]
 666.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 667.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2560]
 668.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2560]
 669.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2560]
 670.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2560]
 671.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2560]
 672.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2560]
 673.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2560]
 674.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2560]
 675.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2560]
 676.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2560]
 677.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2560]
 678.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2560]
 679.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2560]
 680.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2560]
 681.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2560]
 682.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2560]
 683.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2560]
 684.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2560]
 685.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2560]
 686.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2560]
 687.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2560]
 688.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2560]
 689.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2560]
 690.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2560]
 691.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2560]
 692.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2560]
 693.แสดงมายากล[13/06/2560]
 694.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 695.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 696.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 697.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 698.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 699.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 700.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]


หน้าแรก