รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จิบน้ำชายามบ่าย
           3 มีนาคม 2560
       ประธานศูนย์เครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบปะจิบน้ำชายามบ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เพื่อพบปะและปรึกษาหารือ หัวข้อราชการ โดยกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์เป็นเจ้าภาพในการพบปะครั้งนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 2 / 15
 51.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2560]
 52.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2560]
 53.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2560]
 54.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2560]
 55.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2560]
 56.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2560]
 57.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2560]
 58.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2560]
 59.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2560]
 60.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2560]
 61.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2560]
 62.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2560]
 63.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2560]
 64.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2560]
 65. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2560]
 66.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2560]
 67.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2560]
 68.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2560]
 69.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2560]
 70.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2560]
 71.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2560]
 72.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2560]
 73.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2560]
 74.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2560]
 75.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2560]
 76.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2560]
 77.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2560]
 78.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2560]
 79.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2560]
 80.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2560]
 81.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2560]
 82.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2560]
 83.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2560]
 84.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2560]
 85.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2560]
 86.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2560]
 87.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2560]
 88.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2560]
 89.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2560]
 90.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2560]
 91.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2560]
 92.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2560]
 93.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2560]
 94.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2560]
 95.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2560]
 96.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2560]
 97.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 98.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2560]
 99.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2560]
 100.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2560]


หน้าแรก