รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จิบน้ำชายามบ่าย
           3 มีนาคม 2560
       ประธานศูนย์เครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบปะจิบน้ำชายามบ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เพื่อพบปะและปรึกษาหารือ หัวข้อราชการ โดยกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์เป็นเจ้าภาพในการพบปะครั้งนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]
 202.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 203.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 204.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 205.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 206.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 207.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 208.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 209.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 210.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 211.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 212.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 213.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 214.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 215.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 216.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 217.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 218.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 219.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 220.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 221.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 222.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]
 223.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 224.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 225.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 226.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 227.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 228.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 229.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 230.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 231.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 232.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 233.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 234.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 235.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 236.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 237.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 238.แถลงข่าว[16/06/2560]
 239.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 240.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 241.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 242.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 243.รับครูใหม่[09/06/2560]
 244.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 245.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 246.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 247.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 248.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 249.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 250.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]


หน้าแรก