รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ปัจฉิมนิเทศ
           ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
       วัพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 229 คน โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธี นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวรายงาน และเด็กชายชิติพัทธ์ สุขาเขิน ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึก การจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจ และความรักความอาลัยที่นักเรียนมีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ และนักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนที่ได้อบรมบ่มเพาะความรู้ และคุณลักษณะที่ดีแก่ตัวนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 452.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 453.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 454.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 455.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 456.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 457.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 458.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 459.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 460.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 461.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 462.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 463.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 464.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 465.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 466.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 467.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 468.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 469.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 470.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 471.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 472.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 473.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 474.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 475.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 476.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 477.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 478.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 479.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 480.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 481.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 482.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 483.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 484.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 485.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 486.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 487.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]
 488.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2560]
 489.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2560]
 490.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2560]
 491.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2560]
 492.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2560]
 493.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 494.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 495.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 496.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 497.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 498.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 499.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]
 500.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]


หน้าแรก