รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ปัจฉิมนิเทศ
           ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
       วัพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 229 คน โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธี นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวรายงาน และเด็กชายชิติพัทธ์ สุขาเขิน ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึก การจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจ และความรักความอาลัยที่นักเรียนมีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ และนักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนที่ได้อบรมบ่มเพาะความรู้ และคุณลักษณะที่ดีแก่ตัวนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 3 / 15
 101.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2560]
 102. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2560]
 103.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2560]
 104.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2560]
 105.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2560]
 106.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2560]
 107.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2560]
 108.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2560]
 109.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2560]
 110.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2560]
 111.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2560]
 112.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2560]
 113.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2560]
 114.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2560]
 115.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2560]
 116.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2560]
 117.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2560]
 118.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2560]
 119.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2560]
 120.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2560]
 121.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2560]
 122.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2560]
 123.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2560]
 124.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2560]
 125.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2560]
 126.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2560]
 127.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2560]
 128.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2560]
 129.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2560]
 130.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2560]
 131.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2560]
 132.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2560]
 133.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2560]
 134.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2560]
 135. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2560]
 136.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2560]
 137.วันสุนทรภู่[29/06/2560]
 138.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2560]
 139.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]
 140.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2560]
 141.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2560]
 142.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2560]
 143.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2560]
 144.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 145.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2560]
 146.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2560]
 147.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2560]
 148.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 149.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2560]
 150.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2560]


หน้าแรก