รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ปัจฉิมนิเทศ
           ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
       วัพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 229 คน โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธี นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวรายงาน และเด็กชายชิติพัทธ์ สุขาเขิน ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึก การจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจ และความรักความอาลัยที่นักเรียนมีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ และนักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนที่ได้อบรมบ่มเพาะความรู้ และคุณลักษณะที่ดีแก่ตัวนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.ความรู้กับจราจร[08/08/2560]
 202.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 203.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2560]
 204.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2560]
 205.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2560]
 206.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2560]
 207.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2560]
 208.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2560]
 209.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2560]
 210.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2560]
 211.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2560]
 212.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2560]
 213.รับเกียรติบัตร[29/06/2560]
 214.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2560]
 215.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2560]
 216.ประเมินครู[13/06/2560]
 217.ขวัญกำลังใจ[07/06/2560]
 218.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2560]
 219.ประชุมครู[07/06/2560]
 220.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 221.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2560]
 222.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2560]
 223.ประชุมบุคลากร[23/05/2560]
 224.ขอแสดงความยินดี[19/05/2560]
 225.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2560]
 226.กิจกรรม 5 ส[18/05/2560]
 227.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2560]
 228.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2560]
 229.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]
 230.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 231.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 232.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 233.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 234.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 235.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 236.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 237.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 238.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 239.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 240.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 241.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 242.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 243.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 244.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 245.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 246.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 247.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 248.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 249.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 250.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]


หน้าแรก