รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ปัจฉิมนิเทศ
           ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
       วัพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 229 คน โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธี นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวรายงาน และเด็กชายชิติพัทธ์ สุขาเขิน ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึก การจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจ และความรักความอาลัยที่นักเรียนมีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ และนักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนที่ได้อบรมบ่มเพาะความรู้ และคุณลักษณะที่ดีแก่ตัวนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 302.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 303.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 304.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 305.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 306.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 307.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 308.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 309.มอบทุน[20/01/2560]
 310.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 311.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 312.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 313.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 314.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 315.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 316.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 317.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 318.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 319.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 320.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 321.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 322.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]
 323.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]
 324.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2560]
 325.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2560]
 326.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2560]
 327.5 ธันวามหาราช [08/12/2560]
 328.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2560]
 329.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2560]
 330.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2560]
 331.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2560]
 332.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2560]
 333.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2560]
 334.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2560]
 335.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2560]
 336.แสดงความยินดี[19/11/2560]
 337.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2560]
 338.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2560]
 339.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2560]
 340.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2560]
 341.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2560]
 342.ถวายพระพร[13/11/2560]
 343.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2560]
 344.ขวัญกำลังใจ[13/11/2560]
 345.ถวายพระพร[12/11/2560]
 346.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2560]
 347.รับครูใหม่[10/11/2560]
 348.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2560]
 349.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2560]
 350.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]


หน้าแรก