รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ค่ายภาษาอังกฤษ
           วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีฐานกิจกรรม คือ Song station, Game station, Memory station, Spelling bee station, Domino station, Bingo station เป็นการเน้นทักษะคุณภาพผู้เรียนทางด้านภาษา ตามโครงการ ปีการศึกษา 2559 ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 552.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 553.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 554.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 555.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 556.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 557.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 558.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 559.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 560.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 561.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 562.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 563.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 564.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 565.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 566.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 567.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 568.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 569.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 570.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 571.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 572.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 573.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 574.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 575.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 576.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 577.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 578.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 579.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 580.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 581.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 582.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 583.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 584.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 585.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]
 586.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 587.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 588.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 589.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 590.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 591.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 592.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 593.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 594.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 595.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 596.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 597.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 598.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 599.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 600.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]


หน้าแรก