รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ค่ายภาษาอังกฤษ
           วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีฐานกิจกรรม คือ Song station, Game station, Memory station, Spelling bee station, Domino station, Bingo station เป็นการเน้นทักษะคุณภาพผู้เรียนทางด้านภาษา ตามโครงการ ปีการศึกษา 2559 



ภาพ   :   นายเกรียงศักดิ์    ทองเป็นเพชร
ข่าว    :   นางศิริพร    อมรนรชัย


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 252.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 253.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 254.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 255.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 256.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 257.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 258.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 259.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 260.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 261.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 262.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 263.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 264.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 265.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 266.แถลงข่าว[16/06/2560]
 267.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 268.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 269.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 270.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 271.รับครูใหม่[09/06/2560]
 272.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 273.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 274.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 275.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 276.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 277.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 278.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 279.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 280.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 281.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 282.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 283.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 284.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 285.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 286.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 287.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 288.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 289.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 290.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 291.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 292.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 293.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 294.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 295.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 296.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 297.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 298.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 299.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 300.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]


หน้าแรก