รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
           15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 คณะครู พร้อมใจกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป


นางละมัย  พละพึง   ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด   ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 502.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 503.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 504.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 505.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 506.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 507.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 508.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 509.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 510.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 511.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 512.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 513.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 514.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 515.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 516.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 517.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 518.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 519.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 520.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 521.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 522.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 523.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 524.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 525.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 526.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 527.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 528.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 529.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 530.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 531.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 532.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 533.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 534.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 535.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 536.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 537.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 538.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 539.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 540.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 541.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 542.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 543.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 544.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 545.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 546.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 547.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 548.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 549.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 550.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]


หน้าแรก