รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
           15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 คณะครู พร้อมใจกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป


นางละมัย  พละพึง   ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด   ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 552.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 553.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 554.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 555.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 556.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 557.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 558.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 559.มอบรางวัล[22/07/2560]
 560.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 561.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 562.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 563.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 564.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 565.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 566.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 567.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 568.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 569.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 570.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 571.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 572.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 573.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 574.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 575.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 576.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 577.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 578.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 579.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 580.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 581.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 582.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 583.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 584.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 585.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 586.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 587.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 588.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 589.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 590.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 591.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 592.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 593.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 594.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 595.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 596.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 597.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 598.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 599.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 600.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]


หน้าแรก