รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
           15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 คณะครู พร้อมใจกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป


นางละมัย  พละพึง   ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด   ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2560]
 652.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 653.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 654.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2560]
 655.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2560]
 656.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2560]
 657.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2560]
 658.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2560]
 659.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2560]
 660.นิเทศติดตาม[19/12/2560]
 661.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2560]
 662.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2560]
 663.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2560]
 664.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2560]
 665.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2560]
 666.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2560]
 667.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2560]
 668.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2560]
 669.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2560]
 670.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2560]
 671.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2560]
 672.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2560]
 673.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2560]
 674.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2560]
 675.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2560]
 676.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2560]
 677.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2560]
 678.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2560]
 679.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2560]
 680.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2560]
 681.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2560]
 682.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2560]
 683.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2560]
 684.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2560]
 685.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2560]
 686.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2560]
 687.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2560]
 688.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2560]
 689.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2560]
 690.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2560]
 691.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2560]
 692.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2560]
 693.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2560]
 694.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2560]
 695.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2560]
 696.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2560]
 697.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2560]
 698.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2560]
 699.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2560]
 700.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2560]


หน้าแรก