รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
           15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 คณะครู พร้อมใจกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป


นางละมัย  พละพึง   ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด   ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 302.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 303.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 304.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 305.รับครูใหม่[09/06/2560]
 306.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 307.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 308.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 309.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 310.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 311.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 312.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 313.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 314.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 315.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 316.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 317.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 318.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 319.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 320.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 321.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 322.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 323.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 324.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 325.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 326.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 327.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 328.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 329.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 330.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 331.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 332.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 333.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 334.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 335.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 336.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 337.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 338.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 339.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 340.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 341.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 342.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 343.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 344.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 345.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 346.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 347.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 348.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 349.มอบทุน[20/01/2560]
 350.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]


หน้าแรก