รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
           15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 คณะครู พร้อมใจกันต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป


นางละมัย  พละพึง   ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด   ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 352.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 353.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 354.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 355.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 356.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 357.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 358.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 359.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 360.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 361.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 362.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]
 363.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]
 364.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2560]
 365.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2560]
 366.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2560]
 367.5 ธันวามหาราช [08/12/2560]
 368.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2560]
 369.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2560]
 370.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2560]
 371.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2560]
 372.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2560]
 373.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2560]
 374.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2560]
 375.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2560]
 376.แสดงความยินดี[19/11/2560]
 377.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2560]
 378.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2560]
 379.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2560]
 380.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2560]
 381.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2560]
 382.ถวายพระพร[13/11/2560]
 383.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2560]
 384.ขวัญกำลังใจ[13/11/2560]
 385.ถวายพระพร[12/11/2560]
 386.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2560]
 387.รับครูใหม่[10/11/2560]
 388.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2560]
 389.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2560]
 390.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 391.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 392.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2560]
 393.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2560]
 394.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2560]
 395.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2560]
 396.มอบเกียรติบัตร[07/10/2560]
 397.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2560]
 398.เกษียณอายุ[01/10/2560]
 399.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2560]
 400.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2560]


หน้าแรก