รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา จำนวน 200 คน เข้าร่วมงานโครงการประชารัฐวัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างสันติสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ศิริพร   อมรนรชัย  :::  ข่าว
รัชฏาภรณ์   เพชรมณี  :::   ภาพ
มูนา   ยาชะรัด  :::  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2560]
 402.ขวัญกำลังใจ[20/08/2560]
 403.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2560]
 404.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2560]
 405.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2560]
 406.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2560]
 407.ขวัญกำลังใจ[10/08/2560]
 408.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2560]
 409.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2560]
 410.สภาพบเพื่อน[28/07/2560]
 411.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2560]
 412.คุณภาพการศึกษา[28/07/2560]
 413.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2560]
 414.ขวัญกำลังใจ[20/07/2560]
 415.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2560]
 416.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 417.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2560]
 418.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2560]
 419.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2560]
 420.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2560]
 421.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2560]
 422.นิเทศติดตาม[24/06/2560]
 423.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2560]
 424.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2560]
 425.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2560]
 426.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2560]
 427.มอบเกียรติบัตร[10/06/2560]
 428.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2560]
 429.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2560]
 430.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2560]
 431.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2560]
 432.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2560]
 433.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2560]
 434.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2560]
 435.นำเสนอสื่อ[16/05/2560]
 436.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2560]
 437.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2560]
 438.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2560]
 439.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2560]
 440.การนิเทศ[13/05/2560]
 441.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2560]
 442.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2560]
 443.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2560]
 444.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2560]
 445.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2560]
 446.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2560]
 447.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 448.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2560]
 449.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2560]
 450.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2560]


หน้าแรก