รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมร่วมชุมชน
           คืนวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คุณครูป้อมเพชร   นาควิจิตร คุณครูปทิตตา   เกลี้ยงทอง นำนักเรียนแสดงงานสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ในชุดการแสดง "ลีลาชาตรี" ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา


นางละมัย   พละพึง  :::  ข่าว
นางสาวมูนา    ยาชะรัด   :::  ภาพ / ประชาสัมพันธ์ 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 502.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 503.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 504.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 505.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 506.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 507.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 508.มอบรางวัล[22/07/2560]
 509.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 510.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 511.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 512.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 513.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 514.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 515.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 516.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 517.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 518.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 519.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 520.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 521.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 522.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 523.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 524.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 525.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 526.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 527.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 528.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 529.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 530.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 531.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 532.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 533.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 534.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 535.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 536.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 537.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 538.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 539.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 540.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 541.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 542.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 543.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 544.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 545.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 546.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 547.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 549.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 550.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]


หน้าแรก