รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมร่วมชุมชน
           คืนวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คุณครูป้อมเพชร   นาควิจิตร คุณครูปทิตตา   เกลี้ยงทอง นำนักเรียนแสดงงานสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ในชุดการแสดง "ลีลาชาตรี" ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา


นางละมัย   พละพึง  :::  ข่าว
นางสาวมูนา    ยาชะรัด   :::  ภาพ / ประชาสัมพันธ์ 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2560]
 152.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2560]
 153.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2560]
 154.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2560]
 155.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2560]
 156.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2560]
 157.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2560]
 158.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2560]
 159.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2560]
 160.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2560]
 161.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2560]
 162.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2560]
 163. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2560]
 164.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2560]
 165.วันสุนทรภู่[29/06/2560]
 166.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2560]
 167.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]
 168.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2560]
 169.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2560]
 170.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2560]
 171.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2560]
 172.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 173.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2560]
 174.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2560]
 175.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2560]
 176.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 177.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2560]
 178.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2560]
 179.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2560]
 180.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2560]
 181.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2560]
 182.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2560]
 183.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2560]
 184.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2560]
 185.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2560]
 186.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2560]
 187.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2560]
 188.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2560]
 189.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2560]
 190.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 191.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 192.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2560]
 193.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2560]
 194.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2560]
 195.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2560]
 196.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2560]
 197.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2560]
 198.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2560]
 199.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2560]
 200.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2560]


หน้าแรก