รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมร่วมชุมชน
           คืนวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คุณครูป้อมเพชร   นาควิจิตร คุณครูปทิตตา   เกลี้ยงทอง นำนักเรียนแสดงงานสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ในชุดการแสดง "ลีลาชาตรี" ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา


นางละมัย   พละพึง  :::  ข่าว
นางสาวมูนา    ยาชะรัด   :::  ภาพ / ประชาสัมพันธ์ 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 252.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 253.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 254.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 255.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 256.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 257.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 258.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 259.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 260.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 261.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 262.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 263.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 264.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 265.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 266.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 267.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 268.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 269.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 270.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 271.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 272.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 273.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 274.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 275.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 276.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 277.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 278.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 279.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 280.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 281.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 282.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 283.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 284.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 285.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 286.มอบทุน[20/01/2560]
 287.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 288.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 289.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 290.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 291.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 292.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 293.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 294.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 295.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 296.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 297.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 298.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 299.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]
 300.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]


หน้าแรก