รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันงดสูบบุหรี่โลก
           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามโครงการ
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมออกกำลังกาย ต้านการสูบบุหรี่ กิจกรรมตอบปัญหา เกมกลางแจ้ง การจัดนิทรรศการ ทางฝ่ายงานวิชาการขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง   ::: ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  :::  ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด   :::  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 502.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 503.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 504.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 505.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 506.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]
 507.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 508.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 509.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 510.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 511.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 512.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 513.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 514.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 515.มอบรางวัล[22/07/2560]
 516.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 517.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 518.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 519.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 520.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 521.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 522.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 523.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 524.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 525.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 526.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 527.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 528.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 529.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 530.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 531.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 532.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 533.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 534.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 535.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 536.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 537.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 538.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 539.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 540.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 541.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 542.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 543.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 544.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 545.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 546.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 547.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 548.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 549.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 550.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]


หน้าแรก