รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันงดสูบบุหรี่โลก
           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามโครงการ
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมออกกำลังกาย ต้านการสูบบุหรี่ กิจกรรมตอบปัญหา เกมกลางแจ้ง การจัดนิทรรศการ ทางฝ่ายงานวิชาการขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง   ::: ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  :::  ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด   :::  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 502.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 503.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 504.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 505.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 506.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 507.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 508.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 509.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 510.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 511.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 512.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 513.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 514.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 515.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 516.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 517.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 518.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 519.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 520.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 521.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 522.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 523.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 524.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 525.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 526.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 527.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 528.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 529.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 530.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 531.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 532.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 533.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 534.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 535.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 536.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 537.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 538.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 539.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 540.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 541.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 542.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 543.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 544.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 545.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 546.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 547.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 548.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 549.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 550.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]


หน้าแรก