รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันงดสูบบุหรี่โลก
           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามโครงการ
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมออกกำลังกาย ต้านการสูบบุหรี่ กิจกรรมตอบปัญหา เกมกลางแจ้ง การจัดนิทรรศการ ทางฝ่ายงานวิชาการขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง   ::: ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  :::  ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด   :::  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.ขวัญกำลังใจ[07/06/2560]
 252.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2560]
 253.ประชุมครู[07/06/2560]
 254.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 255.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2560]
 256.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2560]
 257.ประชุมบุคลากร[23/05/2560]
 258.ขอแสดงความยินดี[19/05/2560]
 259.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2560]
 260.กิจกรรม 5 ส[18/05/2560]
 261.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2560]
 262.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2560]
 263.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]
 264.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 265.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 266.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 267.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 268.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 269.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 270.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 271.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 272.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 273.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 274.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 275.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 276.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 277.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 278.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 279.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 280.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 281.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 282.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 283.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 284.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]
 285.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 286.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 287.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 288.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 289.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 290.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 291.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 292.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 293.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 294.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 295.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 296.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 297.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 298.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 299.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 300.แถลงข่าว[16/06/2560]


หน้าแรก