รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันงดสูบบุหรี่โลก
           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามโครงการ
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมออกกำลังกาย ต้านการสูบบุหรี่ กิจกรรมตอบปัญหา เกมกลางแจ้ง การจัดนิทรรศการ ทางฝ่ายงานวิชาการขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง   ::: ข่าว
นางประทีป  ดาวกระจาย  :::  ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด   :::  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-05-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 302.แถลงข่าว[16/06/2560]
 303.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 304.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 305.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 306.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 307.รับครูใหม่[09/06/2560]
 308.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 309.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 310.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 311.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 312.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 313.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 314.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 315.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 316.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 317.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 318.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 319.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 320.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 321.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 322.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 323.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 324.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 325.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 326.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 327.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 328.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 329.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 330.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 331.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 332.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 333.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 334.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 335.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 336.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 337.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 338.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 339.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 340.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 341.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 342.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 343.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 344.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 345.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 346.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 347.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 348.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 349.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 350.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]


หน้าแรก