รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมครู
           29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมัย  พละพึง พร้อมนางปราณี  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนอนุบาลยะลา เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ปกครอง การสร้างวินัยให้กับเด็กในโรงเรียนและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติต่อไป
:: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.ขอแสดงความยินดี[17/02/2560]
 502.ธารน้ำใจ[10/02/2560]
 503.ขอแสดงความยินดี[09/02/2560]
 504.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2560]
 505.ประชุมบุคลากร[05/02/2560]
 506.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 507.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 508.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]
 509.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2560]
 510.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2560]
 511.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2560]
 512.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2560]
 513.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2560]
 514.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2560]
 515.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2560]
 516.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2560]
 517.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2560]
 518.กิจกรรมวันครู[17/01/2560]
 519."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 520.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 521.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 522.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 523.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 524.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 525.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 526.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 527.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 528.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 529.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 530.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 531.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 532.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 533.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 534.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 535.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 536.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 537.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 538.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 539.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 540.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 541.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 542.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 543.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 544.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 545.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 546.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 547.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 548.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 549.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 550.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]


หน้าแรก