รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมครู
           29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมัย  พละพึง พร้อมนางปราณี  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนอนุบาลยะลา เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ปกครอง การสร้างวินัยให้กับเด็กในโรงเรียนและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติต่อไป
:: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 4 / 16
 151.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2560]
 152.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2560]
 153.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2560]
 154.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2560]
 155.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2560]
 156.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2560]
 157.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2560]
 158.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 159.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2560]
 160.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2560]
 161.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2560]
 162.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2560]
 163. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2560]
 164.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2560]
 165.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2560]
 166.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2560]
 167.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2560]
 168.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2560]
 169.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2560]
 170.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2560]
 171.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2560]
 172.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2560]
 173.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2560]
 174.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2560]
 175.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2560]
 176.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2560]
 177.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2560]
 178.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2560]
 179.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2560]
 180.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2560]
 181.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2560]
 182.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2560]
 183.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2560]
 184.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2560]
 185.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2560]
 186.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2560]
 187.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2560]
 188.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2560]
 189.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2560]
 190.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2560]
 191.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2560]
 192.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2560]
 193.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2560]
 194.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2560]
 195.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2560]
 196. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2560]
 197.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2560]
 198.วันสุนทรภู่[29/06/2560]
 199.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2560]
 200.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]


หน้าแรก