รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมครู
           29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมัย  พละพึง พร้อมนางปราณี  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนอนุบาลยะลา เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ปกครอง การสร้างวินัยให้กับเด็กในโรงเรียนและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติต่อไป
:: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2560]
 202.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2560]
 203.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2560]
 204.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2560]
 205.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2560]
 206.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2560]
 207.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2560]
 208.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2560]
 209.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2560]
 210.รับเกียรติบัตร[29/06/2560]
 211.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2560]
 212.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2560]
 213.ประเมินครู[13/06/2560]
 214.ขวัญกำลังใจ[07/06/2560]
 215.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2560]
 216.ประชุมครู[07/06/2560]
 217.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 218.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2560]
 219.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2560]
 220.ประชุมบุคลากร[23/05/2560]
 221.ขอแสดงความยินดี[19/05/2560]
 222.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2560]
 223.กิจกรรม 5 ส[18/05/2560]
 224.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2560]
 225.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2560]
 226.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]
 227.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 228.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 229.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 230.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 231.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 232.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 233.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 234.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 235.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 236.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 237.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 238.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 239.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 240.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 241.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 242.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 243.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 244.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 245.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 246.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 247.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]
 248.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 249.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 250.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]


หน้าแรก