รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมครู
           29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมัย  พละพึง พร้อมนางปราณี  เลิศพงศ์พิรุฬห์ ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนอนุบาลยะลา เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ปกครอง การสร้างวินัยให้กับเด็กในโรงเรียนและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติต่อไป
:: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 252.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 253.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 254.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 255.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 256.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 257.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 258.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 259.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 260.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 261.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 262.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 263.แถลงข่าว[16/06/2560]
 264.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 265.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 266.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 267.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 268.รับครูใหม่[09/06/2560]
 269.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 270.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 271.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 272.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 273.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 274.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 275.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 276.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 277.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 278.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 279.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 280.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 281.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 282.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 283.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 284.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 285.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 286.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 287.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 288.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 289.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 290.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 291.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 292.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 293.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 294.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 295.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 296.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 297.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 298.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 299.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 300.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]


หน้าแรก