รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครอง
           3 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิชาการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยคณะครู ประชุมผู้ปกครองตั้งแต่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และในการนี้ วิชาการโรงเรียน คุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชา ชี้แจงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณผ^hปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 452.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 453.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 454.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 455.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 456.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 457.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 458.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 459.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 460.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 461.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 462.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 463.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 464.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 465.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 466.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 467.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 468.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 469.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 470.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 471.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 472.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 473.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 474.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 475.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 476.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 477.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 478.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 479.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 480.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 481.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 482.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 483.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 484.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 485.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 486.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]
 487.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2560]
 488.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2560]
 489.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2560]
 490.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2560]
 491.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2560]
 492.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 493.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 494.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 495.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 496.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 497.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 498.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]
 499.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 500.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]


หน้าแรก