รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครอง
           3 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิชาการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยคณะครู ประชุมผู้ปกครองตั้งแต่ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และในการนี้ วิชาการโรงเรียน คุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชา ชี้แจงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณผ^hปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]
 302.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 303.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 304.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 305.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 306.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 307.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 308.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 309.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 310.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 311.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 312.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 313.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 314.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 315.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 316.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 317.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 318.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 319.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 320.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 321.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 322.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 323.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 324.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 325.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 326.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 327.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 328.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 329.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 330.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 331.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 332.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 333.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 334.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 335.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 336.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 337.มอบทุน[20/01/2560]
 338.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 339.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 340.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 341.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 342.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 343.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 344.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 345.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 346.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 347.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 348.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 349.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 350.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]


หน้าแรก