รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจ
           ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา สร้างขวัญกำลังใจแด่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและครูย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีการพบปะสังสรรค์ พร้อมมอบของที่ระลึกในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะเดียวกันในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 พร้อมใจกันไปส่งคุณครูกู้เกียรติ มีสีดี คุณครูธนวัฒน์  พรหมจันทร์ และคุณครูภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการดรงเรียนอนุบาลยะลา
 ::: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2560]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2560]
 710.อบรม in-office[09/05/2560]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2560]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2560]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2560]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2560]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2560]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2560]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2560]


หน้าแรก