รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจ
           ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา สร้างขวัญกำลังใจแด่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและครูย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีการพบปะสังสรรค์ พร้อมมอบของที่ระลึกในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะเดียวกันในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 พร้อมใจกันไปส่งคุณครูกู้เกียรติ มีสีดี คุณครูธนวัฒน์  พรหมจันทร์ และคุณครูภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการดรงเรียนอนุบาลยะลา
 ::: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 2 / 15
 51.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2560]
 52.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2560]
 53.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2560]
 54.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2560]
 55.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2560]
 56.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2560]
 57.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2560]
 58.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2560]
 59.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2560]
 60.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2560]
 61.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2560]
 62.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2560]
 63.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2560]
 64.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2560]
 65.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2560]
 66.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2560]
 67.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2560]
 68. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2560]
 69.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2560]
 70.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2560]
 71.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2560]
 72.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2560]
 73.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2560]
 74.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2560]
 75.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2560]
 76.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2560]
 77.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2560]
 78.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2560]
 79.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2560]
 80.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2560]
 81.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2560]
 82.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2560]
 83.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2560]
 84.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2560]
 85.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2560]
 86.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2560]
 87.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2560]
 88.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2560]
 89.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2560]
 90.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2560]
 91.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2560]
 92.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2560]
 93.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2560]
 94.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2560]
 95.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2560]
 96.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2560]
 97.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2560]
 98.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2560]
 99.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2560]
 100.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]


หน้าแรก