รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจ
           ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา สร้างขวัญกำลังใจแด่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและครูย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีการพบปะสังสรรค์ พร้อมมอบของที่ระลึกในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะเดียวกันในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 พร้อมใจกันไปส่งคุณครูกู้เกียรติ มีสีดี คุณครูธนวัฒน์  พรหมจันทร์ และคุณครูภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการดรงเรียนอนุบาลยะลา
 ::: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2560]
 352.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2560]
 353.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 354.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2560]
 355.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2560]
 356.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2560]
 357.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2560]
 358.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2560]
 359.มอบเกียรติบัตร[07/10/2560]
 360.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2560]
 361.เกษียณอายุ[01/10/2560]
 362.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2560]
 363.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2560]
 364.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2560]
 365.มอบเกียรติบัตร[18/09/2560]
 366.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2560]
 367.ครุมุทิตา[08/09/2560]
 368.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2560]
 369.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2560]
 370.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2560]
 371.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2560]
 372.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2560]
 373.มอบเกียรติบัตร[26/08/2560]
 374.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2560]
 375.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2560]
 376.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2560]
 377.ขวัญกำลังใจ[20/08/2560]
 378.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2560]
 379.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2560]
 380.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2560]
 381.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2560]
 382.ขวัญกำลังใจ[10/08/2560]
 383.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2560]
 384.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2560]
 385.สภาพบเพื่อน[28/07/2560]
 386.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2560]
 387.คุณภาพการศึกษา[28/07/2560]
 388.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2560]
 389.ขวัญกำลังใจ[20/07/2560]
 390.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2560]
 391.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 392.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2560]
 393.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2560]
 394.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2560]
 395.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2560]
 396.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2560]
 397.นิเทศติดตาม[24/06/2560]
 398.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2560]
 399.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2560]
 400.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2560]


หน้าแรก