รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจ
           ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา สร้างขวัญกำลังใจแด่ครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและครูย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีการพบปะสังสรรค์ พร้อมมอบของที่ระลึกในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะเดียวกันในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 พร้อมใจกันไปส่งคุณครูกู้เกียรติ มีสีดี คุณครูธนวัฒน์  พรหมจันทร์ และคุณครูภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ณ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการดรงเรียนอนุบาลยะลา
 ::: นางละมัย..ข่าว,นางประทีป...ภาพ,นางสาวมูนา...ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2560]
 352.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2560]
 353.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2560]
 354.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2560]
 355.ขวัญกำลังใจ[10/08/2560]
 356.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2560]
 357.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2560]
 358.สภาพบเพื่อน[28/07/2560]
 359.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2560]
 360.คุณภาพการศึกษา[28/07/2560]
 361.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2560]
 362.ขวัญกำลังใจ[20/07/2560]
 363.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2560]
 364.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 365.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2560]
 366.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2560]
 367.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2560]
 368.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2560]
 369.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2560]
 370.นิเทศติดตาม[24/06/2560]
 371.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2560]
 372.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2560]
 373.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2560]
 374.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2560]
 375.มอบเกียรติบัตร[10/06/2560]
 376.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2560]
 377.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2560]
 378.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2560]
 379.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2560]
 380.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2560]
 381.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2560]
 382.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2560]
 383.นำเสนอสื่อ[16/05/2560]
 384.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2560]
 385.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2560]
 386.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2560]
 387.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2560]
 388.การนิเทศ[13/05/2560]
 389.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2560]
 390.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2560]
 391.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2560]
 392.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2560]
 393.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2560]
 394.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2560]
 395.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 396.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2560]
 397.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2560]
 398.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2560]
 399.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2560]
 400.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2560]


หน้าแรก