รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเมินครู
         วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประเมินผลงานคุณครูนิศาชล   วันชาติ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ในส่วนของผลงานส่วนที่ 1 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง...ข่าว
นางประทีป   ดาวกระจาย...ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด..ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 502.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 503.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 504.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 505.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 506.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 507.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 508.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 509.มอบรางวัล[22/07/2560]
 510.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 511.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 512.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 513.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 514.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 515.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 516.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 517.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 518.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 519.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 520.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 521.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 522.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 523.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 524.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 525.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 526.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 527.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 528.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 529.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 530.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 531.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 532.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 533.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 534.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 535.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 536.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 537.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 538.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 539.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 540.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 541.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 542.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 543.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 544.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 545.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 546.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 547.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 548.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 549.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 550.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]


หน้าแรก