รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเมินครู
         วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประเมินผลงานคุณครูนิศาชล   วันชาติ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ในส่วนของผลงานส่วนที่ 1 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


นางละมัย   พละพึง...ข่าว
นางประทีป   ดาวกระจาย...ภาพ
นางสาวมูนา   ยาชะรัด..ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.มอบเกียรติบัตร[08/08/2560]
 202.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2560]
 203.ความรู้กับจราจร[08/08/2560]
 204.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 205.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2560]
 206.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2560]
 207.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2560]
 208.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2560]
 209.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2560]
 210.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2560]
 211.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2560]
 212.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2560]
 213.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2560]
 214.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2560]
 215.รับเกียรติบัตร[29/06/2560]
 216.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2560]
 217.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2560]
 218.ประเมินครู[13/06/2560]
 219.ขวัญกำลังใจ[07/06/2560]
 220.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2560]
 221.ประชุมครู[07/06/2560]
 222.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 223.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2560]
 224.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2560]
 225.ประชุมบุคลากร[23/05/2560]
 226.ขอแสดงความยินดี[19/05/2560]
 227.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2560]
 228.กิจกรรม 5 ส[18/05/2560]
 229.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2560]
 230.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2560]
 231.ค่ายกลางวัน[06/03/2560]
 232.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 233.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 234.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 235.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 236.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 237.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 238.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 239.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 240.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 241.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 242.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 243.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 244.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 245.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 246.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 247.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 248.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 249.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 250.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]


หน้าแรก