รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ค่ายพุทธบุตร
           พระคุณเจ้าปลัด ธนกฤต อค.คจิต.โต รองเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม ให้เกียรติเป็นพระอาจารย์อบรมนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นางภัทราพร   ศิริโภคา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมคิด  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน
       ในการเข้าค่ายพุทธบุตร วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ครั้งนี้ ได้มีนักเรียน ครู โรงเรียนนิบงพัฒนาเข้าร่วมด้วยจำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คุณครูและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการค่ายพุทธบุตรโดยพร้อมเพรียงกัน


นางละมัย พละพึง   ข่าว
นางประทีป   ดาวกระจาย  ภาพ
นางสาวมูนา  ยาชะรัด  ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-06-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 502.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 503.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 504.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 505.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 506.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 507.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 508.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 509.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 510.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 511.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 512.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 513.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 514.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 515.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 516.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]
 517.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2560]
 518.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2560]
 519.สารทเดือนสิบ[24/09/2560]
 520.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2560]
 521.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 522.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 523.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 524.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 525.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 526.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 527.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 528.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 529.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 530.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 531.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 532.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 533.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 534.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 535.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 536.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 537.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 538.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]
 539.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2560]
 540.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2560]
 541.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2560]
 542.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2560]
 543.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2560]
 544.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 545.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 546.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 547.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 548.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 549.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 550.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]


หน้าแรก