รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์
           4 กรกฎาคม 2560 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบธงสีให้แด่แม่สีทั้ง 6 สี ของกีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ เป็นที่สนุกสนานของบรรดานักเรียนทุกสีบันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 13 / 14
 601.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2560]
 602.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2560]
 603.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2560]
 604.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2560]
 605.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2560]
 606.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2560]
 607.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2560]
 608.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2560]
 609.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2560]
 610.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2560]
 611.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2560]
 612.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2560]
 613.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2560]
 614.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2560]
 615.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2560]
 616.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2560]
 617.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2560]
 618.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2560]
 619.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2560]
 620.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2560]
 621.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2560]
 622.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2560]
 623.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2560]
 624.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2560]
 625.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2560]
 626.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2560]
 627.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2560]
 628.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2560]
 629.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2560]
 630.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2560]
 631.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2560]
 632.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2560]
 633.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2560]
 634.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2560]
 635.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2560]
 636.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2560]
 637.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2560]
 638.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2560]
 639.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2560]
 640.อบรมยาเสพติด[06/09/2560]
 641.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 642.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2560]
 643.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2560]
 644.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2560]
 645.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2560]
 646.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2560]
 647.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2560]
 648.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2560]
 649.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2560]
 650.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2560]


หน้าแรก