รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ
           วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้าค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ ณ วัดเมืองยะลา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2560]
 452.ขอแสดงความยินดี[17/02/2560]
 453.ธารน้ำใจ[10/02/2560]
 454.ขอแสดงความยินดี[09/02/2560]
 455.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2560]
 456.ประชุมบุคลากร[05/02/2560]
 457.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 458.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 459.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]
 460.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2560]
 461.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2560]
 462.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2560]
 463.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2560]
 464.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2560]
 465.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2560]
 466.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2560]
 467.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2560]
 468.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2560]
 469.กิจกรรมวันครู[17/01/2560]
 470."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 471.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 472.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 473.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 474.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 475.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 476.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 477.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 478.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 479.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 480.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 481.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 482.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 483.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 484.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 485.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 486.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]
 487.มอบเกียรติบัตร[28/11/2560]
 488.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2560]
 489.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2560]
 490.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2560]
 491.มอบเกียรติบัตร[27/11/2560]
 492.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2560]
 493.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2560]
 494.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2560]
 495.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2560]
 496.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2560]
 497.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2560]
 498.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2560]
 499.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2560]
 500.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2560]


หน้าแรก