รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ
           วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เข้าค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ ณ วัดเมืองยะลา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 502.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 503.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 504.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 505.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 506.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 508.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 509.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 510.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]
 511.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2560]
 512.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2560]
 513.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2560]
 514.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2560]
 515.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2560]
 516.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 517.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 518.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 519.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 520.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 521.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 522.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]
 523.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 524.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 525.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 526.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 527.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 528.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 529.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 530.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 531.มอบรางวัล[22/07/2560]
 532.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 533.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 534.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 535.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 536.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 537.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 538.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 539.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 540.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 541.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 542.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 543.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 544.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 545.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 546.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 547.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 548.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 549.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 550.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]


หน้าแรก