รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES
         วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 คุณครูละมัย พละพึง วิชาการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยคุณครูธวัชชัย พละพึง และเด็กชายนพวิทย์ มากคงแก้ว ซึ่งเด็กชายนพวิทย์ มากคงแก้วได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) เข้าร่วมกิจกรรม ENGLISH IN CAMP 2017 ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2560]
 552.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2560]
 553.ขอแสดงความยินดี[28/05/2560]
 554.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2560]
 555.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2560]
 556.ประเมินครู คศ.3[22/05/2560]
 557.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2560]
 558.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2560]
 559.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2560]
 560.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2560]
 561.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2560]
 562.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2560]
 563.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 564.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 565.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 566.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]
 567.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2560]
 568.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2560]
 569.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2560]
 570.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2560]
 571.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2560]
 572.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2560]
 573.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2560]
 574.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2560]
 575.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 576.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 577.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2560]
 578.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 579.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 580.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2560]
 581.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2560]
 582.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2560]
 583.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2560]
 584.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2560]
 585.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2560]
 586.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2560]
 587.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 588.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 589.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2560]
 590.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2560]
 591.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2560]
 592.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2560]
 593.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2560]
 594.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2560]
 595.นิเทศติดตาม[19/12/2560]
 596.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2560]
 597.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2560]
 598.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2560]
 599.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2560]
 600.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2560]


หน้าแรก