รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES
         วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 คุณครูละมัย พละพึง วิชาการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยคุณครูธวัชชัย พละพึง และเด็กชายนพวิทย์ มากคงแก้ว ซึ่งเด็กชายนพวิทย์ มากคงแก้วได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) เข้าร่วมกิจกรรม ENGLISH IN CAMP 2017 ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2560]
 702.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2560]
 703.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2560]
 704.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2560]
 705.แสดงมายากล[13/06/2560]
 706.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 707.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 708.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 709.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 710.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 711.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 712.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 713.กิจกรรม 5 ส[14/05/2560]
 714.อบรม in-office[09/05/2560]
 715.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2560]
 716.พ่นยากันยุง[08/05/2560]
 717.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2560]
 718.หนำไพรวัลย์[02/04/2560]
 719.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2560]
 720.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2560]
 721.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2560]


หน้าแรก