รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐
           วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2560]
 602.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 603.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2560]
 604.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2560]
 605.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2560]
 606.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2560]
 607.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2560]
 608.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2560]
 609.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2560]
 610.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2560]
 611.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2560]
 612.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2560]
 613.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 614.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2560]
 615.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2560]
 616.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 617.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2560]
 618.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2560]
 619.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2560]
 620.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2560]
 621.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2560]
 622.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2560]
 623.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2560]
 624.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2560]
 625.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 626.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2560]
 627.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2560]
 628.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2560]
 629.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2560]
 630.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2560]
 631.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2560]
 632.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2560]
 633.นิเทศติดตาม[19/12/2560]
 634.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2560]
 635.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2560]
 636.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2560]
 637.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2560]
 638.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2560]
 639.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2560]
 640.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2560]
 641.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2560]
 642.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2560]
 643.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2560]
 644.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2560]
 645.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2560]
 646.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2560]
 647.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2560]
 648.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2560]
 649.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2560]
 650.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2560]


หน้าแรก