รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้  กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2560]
 402.มอบของที่ระลึก[11/03/2560]
 403.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2560]
 404.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2560]
 405.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2560]
 406.มอบเกียรติบัตร[06/03/2560]
 407.ทำบุญตักบาตร[03/03/2560]
 408.มอบเกียรติบัตร[03/03/2560]
 409.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2560]
 410.มอบเกียรติบัตร[27/02/2560]
 411.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2560]
 412.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2560]
 413.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2560]
 414.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2560]
 415.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2560]
 416.ขอแสดงความยินดี[17/02/2560]
 417.ธารน้ำใจ[10/02/2560]
 418.ขอแสดงความยินดี[09/02/2560]
 419.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2560]
 420.ประชุมบุคลากร[05/02/2560]
 421.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 422.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 423.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]
 424.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2560]
 425.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2560]
 426.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2560]
 427.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2560]
 428.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2560]
 429.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2560]
 430.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2560]
 431.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2560]
 432.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2560]
 433.กิจกรรมวันครู[17/01/2560]
 434."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2560]
 435.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2560]
 436.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2560]
 437.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2560]
 438.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2560]
 439.เยี่ยมป่วย[19/12/2560]
 440.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2560]
 441.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2560]
 442.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2560]
 443.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2560]
 444.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2560]
 445.มอบเกียรติบัตร[03/12/2560]
 446.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2560]
 447.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2560]
 448.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2560]
 449.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2560]
 450.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2560]


หน้าแรก