รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้  กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-07-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2560]
 402.มอบเกียรติบัตร[10/06/2560]
 403.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2560]
 404.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2560]
 405.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2560]
 406.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2560]
 407.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2560]
 408.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2560]
 409.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2560]
 410.นำเสนอสื่อ[16/05/2560]
 411.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2560]
 412.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2560]
 413.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2560]
 414.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2560]
 415.การนิเทศ[13/05/2560]
 416.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2560]
 417.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2560]
 418.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2560]
 419.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2560]
 420.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2560]
 421.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2560]
 422.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 423.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2560]
 424.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2560]
 425.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2560]
 426.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2560]
 427.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2560]
 428.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2560]
 429.มอบของที่ระลึก[11/03/2560]
 430.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2560]
 431.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2560]
 432.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2560]
 433.มอบเกียรติบัตร[06/03/2560]
 434.ทำบุญตักบาตร[03/03/2560]
 435.มอบเกียรติบัตร[03/03/2560]
 436.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2560]
 437.มอบเกียรติบัตร[27/02/2560]
 438.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2560]
 439.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2560]
 440.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2560]
 441.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2560]
 442.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2560]
 443.ขอแสดงความยินดี[17/02/2560]
 444.ธารน้ำใจ[10/02/2560]
 445.ขอแสดงความยินดี[09/02/2560]
 446.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2560]
 447.ประชุมบุคลากร[05/02/2560]
 448.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2560]
 449.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2560]
 450.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2560]


หน้าแรก