รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์
           20 - 21 กรกฎาคม และ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายนพพร   มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นเกียรติเปิดพิธีการแข่งขันกรีฑา ณ สนามสถาบันการพลศึกษา จังหวัดยะลา 
       ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลามา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2560]
 502.เวทีคนเก่ง[17/09/2560]
 503.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2560]
 504.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2560]
 505.มอบเกียรติบัตร[15/09/2560]
 506.มอบเกียรติบัตร[11/09/2560]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2560]
 508.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2560]
 509.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2560]
 510.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2560]
 511.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2560]
 512.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2560]
 513.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2560]
 514.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2560]
 515.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2560]
 516.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2560]
 517.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2560]
 518.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2560]
 519.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2560]
 520.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2560]
 521.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2560]
 522.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2560]
 523.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2560]
 524.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 525.มอบเกียรติบัตร[15/08/2560]
 526.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2560]
 527.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2560]
 528.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2560]
 529.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2560]
 530.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2560]
 531.มอบเกียรติบัตร[31/07/2560]
 532.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 533.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 534.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 535.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 536.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 537.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 538.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 539.มอบรางวัล[22/07/2560]
 540.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 542.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 543.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 544.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 545.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 546.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 547.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 548.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 549.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 550.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]


หน้าแรก