รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์
           20 - 21 กรกฎาคม และ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายนพพร   มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นเกียรติเปิดพิธีการแข่งขันกรีฑา ณ สนามสถาบันการพลศึกษา จังหวัดยะลา 
       ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลามา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2560]
 102.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2560]
 103.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2560]
 104.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2560]
 105.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2560]
 106.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2560]
 107.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2560]
 108.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2560]
 109.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2560]
 110.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2560]
 111. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2560]
 112.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2560]
 113.วันสุนทรภู่[29/06/2560]
 114.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2560]
 115.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2560]
 116.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2560]
 117.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2560]
 118.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2560]
 119.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2560]
 120.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 121.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2560]
 122.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2560]
 123.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2560]
 124.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2560]
 125.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2560]
 126.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2560]
 127.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2560]
 128.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2560]
 129.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2560]
 130.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2560]
 131.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2560]
 132.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2560]
 133.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2560]
 134.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2560]
 135.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2560]
 136.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2560]
 137.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2560]
 138.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 139.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2560]
 140.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2560]
 141.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2560]
 142.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2560]
 143.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2560]
 144.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2560]
 145.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2560]
 146.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2560]
 147.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2560]
 148.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2560]
 149.ทำบุญตักบาตร[06/12/2560]
 150.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2560]


หน้าแรก