รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์
           20 - 21 กรกฎาคม และ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายนพพร   มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นเกียรติเปิดพิธีการแข่งขันกรีฑา ณ สนามสถาบันการพลศึกษา จังหวัดยะลา 
       ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลามา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2560]
 202.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2560]
 203.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2560]
 204.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2560]
 205.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2560]
 206.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2560]
 207.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2560]
 208.พัฒนาบุคลากร[12/10/2560]
 209.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2560]
 210.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2560]
 211.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2560]
 212.มอบเกียรติบัตร[13/09/2560]
 213.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2560]
 214.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2560]
 215.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2560]
 216.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2560]
 217.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2560]
 218.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2560]
 219.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2560]
 220.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2560]
 221.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2560]
 222.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2560]
 223.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2560]
 224.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2560]
 225.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2560]
 226.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2560]
 227.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2560]
 228.ตรวจราชการ[13/07/2560]
 229.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2560]
 230.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2560]
 231.ทำบุญตักบาตร[24/06/2560]
 232.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2560]
 233.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2560]
 234.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2560]
 235.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2560]
 236.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2560]
 237.แถลงข่าว[16/06/2560]
 238.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2560]
 239.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2560]
 240.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2560]
 241.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2560]
 242.รับครูใหม่[09/06/2560]
 243.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 244.มอบเกียรติบัตร[08/06/2560]
 245.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 246.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2560]
 247.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2560]
 248.ประเมิน 5 ส.[07/06/2560]
 249.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2560]
 250.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2560]


หน้าแรก