รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์
           20 - 21 กรกฎาคม และ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายนพพร   มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นเกียรติเปิดพิธีการแข่งขันกรีฑา ณ สนามสถาบันการพลศึกษา จังหวัดยะลา 
       ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลามา ณ โอกาสนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2560]
 252.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2560]
 253.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2560]
 254.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2560]
 255.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2560]
 256.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2560]
 257.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2560]
 258.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2560]
 259.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2560]
 260.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2560]
 261.บัณฑิตน้อย[08/03/2560]
 262.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2560]
 263.มอบเกียรติบัตร[04/03/2560]
 264.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2560]
 265.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2560]
 266.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2560]
 267.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2560]
 268.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2560]
 269.ยินดีต้อนรับ[26/02/2560]
 270.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2560]
 271.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2560]
 272.ทัศนศึกษา[26/02/2560]
 273.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2560]
 274.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2560]
 275.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2560]
 276.เสริมสร้างความรู้[09/02/2560]
 277.ประชุมประจำเดือน[09/02/2560]
 278.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2560]
 279.มอบเกียรติบัตร[09/02/2560]
 280.มอบเกียรติบัตร[01/02/2560]
 281.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2560]
 282.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2560]
 283.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2560]
 284.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2560]
 285.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2560]
 286.มอบทุน[20/01/2560]
 287.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 288.มอบเกียรติบัตร[20/01/2560]
 289.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2560]
 290.กิจกรรมวันครู[19/01/2560]
 291.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2560]
 292.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2560]
 293.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2560]
 294.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2560]
 295.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2560]
 296.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2560]
 297.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2560]
 298.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2560]
 299.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2560]
 300.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2560]


หน้าแรก