รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2560]
 502.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2560]
 503.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2560]
 504.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2560]
 505.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2560]
 506.เยี่ยมป่วย[22/07/2560]
 507.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2560]
 508.มอบรางวัล[22/07/2560]
 509.แสดงความยินดี[22/07/2560]
 510.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2560]
 511.ขอแสดงความยินดี [17/07/2560]
 512.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2560]
 513.มอบเกียรติบัตร[10/07/2560]
 514.แห่เทียนพรรษา[09/07/2560]
 515.มอบเกียรติบัตร[09/07/2560]
 516.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2560]
 517.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2560]
 518.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2560]
 519.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2560]
 520.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2560]
 521.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2560]
 522.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2560]
 523.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2560]
 524.มอบเกียรติบัตร[26/06/2560]
 525.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2560]
 526.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2560]
 527.มอบเกียรติบัตร[25/06/2560]
 528.โครงการครู 5 นาที[25/06/2560]
 529.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2560]
 530.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2560]
 531.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2560]
 532.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2560]
 533.รับถ้วยรางวัล[20/06/2560]
 534.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2560]
 535.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2560]
 536.มอบเกียรติบัตร[19/06/2560]
 537.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2560]
 538.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2560]
 539.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2560]
 540.ศึกษาดูงาน[17/06/2560]
 541.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2560]
 542.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2560]
 543.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2560]
 544.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2560]
 545.อบรมอาสาจราจร[05/06/2560]
 546.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2560]
 547.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2560]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2560]
 549.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2560]
 550.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2560]


หน้าแรก