รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
           นายนพพร  มากคงแก้ว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑ เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดงละครเวที ตอน สุดสาครตามหาพระบิดา การประกวดตัวละครในวรรณคดี มีฐานขนมไทย มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดงาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2560
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2560]
 652.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2560]
 653.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2560]
 654.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2560]
 655.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2560]
 656.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2560]
 657.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2560]
 658.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2560]
 659.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2560]
 660.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2560]
 661.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2560]
 662.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2560]
 663.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2560]
 664.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2560]
 665.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2560]
 666.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2560]
 667.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2560]
 668.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2560]
 669.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2560]
 670.แสดงมายากล[13/06/2560]
 671.พิธีไหว้ครู[13/06/2560]
 672.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2560]
 673.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2560]
 674.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2560]
 675.โครงการอาสาจราจร[30/05/2560]
 676.วันวิสาขบูชา[30/05/2560]
 677.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2560]
 678.กิจกรรม 5 ส[14/05/2560]
 679.อบรม in-office[09/05/2560]
 680.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2560]
 681.พ่นยากันยุง[08/05/2560]
 682.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2560]
 683.หนำไพรวัลย์[02/04/2560]
 684.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2560]
 685.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2560]
 686.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2560]


หน้าแรก